ข่าวประกาศ


ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ   |  

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนใหม่
เริ่มใช้งานตั้งแต่ สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

   :   -  |     :   10 สิงหาคม 2566

ขั้นตอนการขอ User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์   |  

พนักงานที่ทำรหัสสูญหาย และประสงค์จะขอรับรหัสใหม่ โปรดดำเนินการดังนี้
1. เข้า Website ส่วนการเงินและบัญชี 
2. Download  แบบฟอร์มขอสำเนา User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์  
3. กรอกข้อมูล  fax กลับมาที่เบอร์ 6003 
4. ยืนยันการส่ง fax เบอร์ 6004, 6466

   :   -  |     :   29 ตุลาคม 2556