ข่าวประกาศ


ขั้นตอนการขอ User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์   |  

พนักงานที่ทำรหัสสูญหาย และประสงค์จะขอรับรหัสใหม่ โปรดดำเนินการดังนี้
1. เข้า Website ส่วนการเงินและบัญชี 
2. Download  แบบฟอร์มขอสำเนา User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์  
3. กรอกข้อมูล  fax กลับมาที่เบอร์ 6003 
4. ยืนยันการส่ง fax เบอร์ 6004, 6466

   :   -  |     :   29 ตุลาคม 2556